Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

 

Értesítem Tisztelt Képviselő Asszonyt / Urat, valamint a Lakosságot, hogy  

  1. 2023. november 22-én szerdán 16 órakor

nyílt képviselő-testületi ülést és

KÖZMEGHALLGATÁS-T

tartunk.

helyszín: Közösségi Ház, nagyterem

Napirend:

1

Beszámoló a társulások működéséről

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Sárvíz Helyi Közösség,

Sárvíz Térségi Vízi Társulat

2

A települési önkormányzat tájékoztatója a környezet állapotáról

3

A szolgáltatási önköltség felülvizsgálata (gondozás, gyermekétkeztetés) az 1997. évi XXXI. törvény alapján

4

Az intézményi térítési díj felülvizsgálata az 1993. évi III. törvény alapján

5

Az Önkormányzat, mint az 1997:XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát

(tárgykör: családsegítő tevékenysége)

6

Az Önkormányzat, mint az 1993:III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét

(tárgykör: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)

7

Az Önkormányzat, mint az 1993:III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét

(tárgykör: tanyagondnok tevékenysége)

8

Téli útüzemeltetési terv

9

Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a tárgyévi képviselői tevékenységükről

10

A jegyző beszámolója a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről

11

A jegyző beszámolója a képviselő-testületnek a helyi adóztatásról

12

A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján

13

Vis maior: Liget utca-Táncsics utca kereszteződés…

14

Kastély kert elnevezés – Kastély Kft kérelme

 

Óber Andrea s.k.

polgármester

Sárszentmihály, 2023. november 17.

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek