Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2017. téli időszakra vonatkozó, a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017.(XI.16.) önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzati rendelet 2017. november 17-én hatályba lépett.

A kérelmek 2017. december 15-ig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban (8143 Sárszentmihály, Fő út 54.) személyesen ügyfélfogadási időben vagy postán.

Kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban a szociális igazgatási ügyintézőtől vagy letölthető innen.   

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a természetes személy, aki szociálisan rászorult, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Sárszentmihály településen, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 130%-t, egyedülélő esetében 150%-át.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén, az elbírálás során előnyt élveznek azok a kérelmezők

  1. a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosultak, vagy
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén is kizáró ok, ha

  1. a) a kérelmező vagy háztartásának bármely tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal rendelkezik,
  2. b) a kérelmező az előző évben számára megítélt szociális célú tüzifa támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel, hanem azt értékesítette.

A kérelmekről a képviselő-testület dönt.

Háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa adható.

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatást a belügyminiszterhez benyújtott pályázat útján elnyert tűzifa mennyiség erejéig biztosítja.

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli.

A jogosult a tűzifa átvételét átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

 

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző

 

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek