16/2017.(XI.16.)
a településkép védelméről

15/2017.(XI.16.) 
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

11/2017.(VII.26.)
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

10/2017.(VI.8.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai, az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

9/2017.(VI.2.) 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

19/2016.(IX.14.) 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

18/2016.(IX.14.)
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

17/2016.(VII.4.)
a civil szervezetek támogatásáról

15/2016.(V.30.) 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

5/2016.(II.24.) 
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

16/2015.(XI.2.) 
a magánszemély kommunális adójáról

5/2015.(III.13.) 
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról

2/2015.(II.24.) 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015.(I.30.)
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

18/2014.(XII.9.) 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

15/2014.(X.29.)
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

6/2011.(III.25.) 
az étkezési térítési díjak megállapításáról

11/2008.(X.7.) 
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

10/2008.(X.7.)
a kerti hulladék égetéséről

30/2005.(XII.21.) 
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól