Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

MFF kedvezményezetti infóblokk 1 (2)

A kedvezményezett neve: SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00002

A fejlesztés tárgya: Sárszentmihály Fő út, Kossuth Lajos utca, Hársfa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukció

A szerződött támogatás összege: 309 186 477 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projekt Sárszentmihály csapadékvíz hálózatának fejlesztését célozza, a fejlesztés helyszínei javarészt önkormányzati tulajdonú területeket érintenek. A jelenlegi csapadékvíz-elvezető rendszerben többféle fejlesztési beavatkozást kell elvégezni. A fejlesztéssel érintett terület a jelenlegi állapotában rendelkezik belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerrel, azonban annak a kiépítési szintje több helyen nem megfelelő. Szinte az egész településre jellemző az átlagos DNy-ÉK-i lejtőirány (a település nyugati és keleti végét kivéve). A település jelentős része a lejtővonalra merőlegesen futó Fő úttól délre, emelkedőirányban helyezkedik el. Erről a jelentős részről lefolyó csapadékvizek a Fő út csapadékvíz-elvezető árkaiba kerülnek. Az ide összegyülekező csapadékvíz egy része elfolyik a Fő úttól északra, lejtőirányban futó utcák vízelvezető árkaikban. Az összegyülekező csapadékvíz többi része a Fő út csapadékvíz-elvezető árkában folyik lefelé. A lefolyó csapadékvíz a Fő út - Kossuth Lajos utca - Hársfa utca csomópontban osztódik szét a Kossuth Lajos utca és a Hársfa utca felé. A két utca csapadékvíz-elvezető árkain keresztül hagyja el az összegyűlt csapadékvíz Sárszentmihály belterületét. A Fő út csapadékvíz-elvezető árkai jobbára burkoltak, a többi érintett utcáé elvétve burkoltak. A földmedrű szakaszokon helyenként kimosódások, valamint több helyen feliszapolódások találhatóak, amelyek jelentősen csökkentik a csapadékvíz-elvezető rendszer vízszállító képességét. További probléma a kapubejárókban elhelyezett nem megfelelő méretű átereszek, amelyek visszaduzzasztást okoznak a csapadékvízelvezető rendszerben. A Kossuth Lajos utca és a Hársfa utca csapadékvíz-elvezető rendszere ezért a jelenlegi állapotban nem alkalmas ekkora érkező vízmennyiség levezetésére, ezért a fenti csomópont és a befogadó között a csapadékvíz elöntéseket okoz. A Hársfa utcából az összegyülekező csapadékvíz külterületi árkon keresztül kerül a befogadóba. A befogadót a belterületi csapadékvízelvezető rendszerrel összekötő ároknak a geometriája, így a vízszállító képessége nem megfelelő, ami miatt ezen a helyen keletkeztek elöntések. A kiöntő csapadékvizek kártételeinek csökkentése érdekében szükséges a település csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése. A fejlesztés során a csapadékvíz-elvezető csatornát a mértékadó vízhozamra méretezett, betonburkolatú árokká kell kiépíteni. Szükséges továbbá a nem megfelelő méretű átereszek cseréje, valamint a külterületi árokszakaszok profilozása a vízszállítóképesség növelése érdekében. Szükséges a Fő úton és a Kossuth Lajos utcán található belterületi csapadékvíz-elvezető árkok burkolása. A burkolás során megszüntetésre kerülnek a keresztmetszeti hiányok, valamint a jelenlegi fenékvonal magassági vonalvezetésének elégtelenségei. A burkolandó árkokon a kapubejárókban található nem megfelelő méretű és elhelyezésű átereszeket ki kell cserélni, és a burkolt csatorna fenékvonalához illeszkedően kell elhelyezni. A csapadékvíz-elvezető csatorna betorkollását a befogadó vízfolyásba a vagyonkezelő előírása szerint kell stabilizálni. A Hársfa utcáról lefolyó vizeket összegyűjtő külterületi csatornaszakaszok profilozását a megfelelő vízszállítóképesség biztosítása érdekében szintén szükséges elvégezni. A fejlesztés keretében elvégzendő munkamennyiség: - belterületi csapadékvíz-elvezető árok burkolása: 503 m - Átereszek cseréje:156 m - Külterületi árok profilozása: 188 m Tehát összesen 847 méter hosszan a meglévő csapadékvíz elvezetőárkok korszerűsítése, részben burkolása, ezáltal az érintett utcákban a csapadékvíz elvezetési problémák megoldása.

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek