SÁRSZENTMIHÁLY

 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatalos oldala

Sárszentmihály Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Sárszentmihály - Sárpentele településen 2016.január 01-e óta igénybe vehető a szolgáltatás, melyek keretén belül dolgozó családsegítő szakember a professzionális segítségnyújtás érdekében napi szinten szoros szakmai kapcsolatban van a járásszékhelyen működő család és gyermekjóléti központ szakmai vezetőjével, a településen folyó szakmai munkát segítő kirendelt esetmenedzserrel, valamint további segítő szakemberrel (jogász, pszichológus, család-konzulens, párterapeuta, mediátor, ifjúsági klub).

A településeken található minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat tevékenységi köre:

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,

 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
 • A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására   

   javaslat készítése,

 • Együttműködés megszervezése, tevékenységek összehangolása,
 • Tájékoztatás

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • d) a szabadidős programok szervezése,
 • e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • c) tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • c) kezdeményezi: egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások igénybevételét,  egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, szükség esetén kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

 


 

Sárszentmihály

Család- és Gyermek Szolgálat

 

családsegítő: Turzó Anikó

Elérhetősége:

Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma: 06/30/185-0991 vagy

06/22/245-005/113 mellék

Címe: 8143 Sárszentmihály Fő út 54.

(a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban a földszinten, a lépcső mellett balra lévő

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában)

Ügyfélfogadás rendje: hétfő: 800-1200 óra,

             szerda: 900-1200, 1300-1800 óra,

        csütörtök: 1300-1600 óra

A családsegítő elérhetősége személyesen munkaidőben a településen:

Hétfő: 08.00-19.00, Kedd: 08.00-16.00, Szerda: 08.00-18.00,

Csütörtök: 08.00-16.00, Péntek: 08.00-11.00.

Telefonon elérhető, személyes konzultációhoz időpont egyeztethető: 06/30/185-0991

Krízis helyzetben - a Készenléti szolgálat telefonja is hívható: 06/80/696-011 (melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ működtet) Hétköznap a családsegítő munkaidejének végétől a másnapi munkakezdéséig, valamint – hétvégén 24 órában.

Elérhetőségek

Sárszentmihály Község Önkormányzatának elérhetőségei:


Cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


Tel.: 06-22-245-004
          Mellékek


Fax: 06-22-245-004


Email: hivatal@sarszentmihaly.hu

Ügyfélfogadási rend

A hivatal ügyfélfogadási
rendje:

 Hétfő:  8-12 óráig
 Kedd:  nincs
 Szerda:  9-12 óráig,
 13-18 óráig
 Csütörtök:  13-16 óráig
 Péntek:  nincs

Linkek