SÁRSZENTMIHÁLY

 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatalos oldala

Sárszentmihályi civil szervezetek

"GÓLYAFÉSZEK" NŐK MUNKÁBA ÁLLÁSÁT
TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)
8143 Sárszentmihály, Petőfi S. u. 10.
képviselő: Solymossyné Vagyocki Anita elnök
A nők foglalkoztatottságának folyamatos növelése. A nők motiválása munkaerő képességük
növelésére, részükre továbbképzési lehetőségek és potenciális munkáltatók felkutatása, az
anyák támogatása a munkavállalásban. ... >>

Magyar Postagalamb Sportegyesület Sárszentmihály
(sport)
8143 Sárszentmihály, Nefelejcs út 1/A.
képviselő: Jancsek Ferenc elnök
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. ... >>

MASTERPLAST A JÖVŐ GENERÁCIÓJA ALAPÍTVÁNY
(sport,oktatási)
8143 Sárszentmihály, Árpád út 1/A.
képviselő: Dombi Ferenc kuratóriumi elnök
A magyar identitás erősítése, a határon túli magyarság támogatása; gyermek, ifjúsági és
tömegsport valamint egyéb szervezett szabadidős tevékenység támogatása; a felsőoktatásban
részt vevő egyes kiemelkedő képességű és teljesítményű hallgatók támogatása. ... >>

Otthonunk Sárszentmihály Egyesület
(természetvédelem,kulturális,egyéb)
8143 Sárszentmihály, Jegenye köz 5.
képviselő: Závodni Zsolt elnök
Tevékenységével Sárszentmihálynak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását,
felemelkedését szolgálja. Összefogja a sárszentmihályi és Sárszentmihályról elszármazott
személyeket közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a település érdekeit különböző
gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai szervezeteknél. Együttműködik a helyi civil,
valamint a kistérségi, regionális és országos kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi
és településfejlesztési szervezetekkel. Segítséget nyújt az arra igényt tartóknak a helyi ügyek
kapcsán felmerülő problémáik érdekképviseletében. ... >>


Sárszentmihály gyermekeiért Alapítvány
(intézményi,oktatási)
8143 Sárszentmihály, Fő u. 50.
képviselő: Szabóné Rápolti Éva kuratórium eln.
Az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c, 4. pontjában meghatározott nevelési, oktatási és
képességfejlesztési tevékenység végzése a sárszentmihályi Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda gyermekei érdekében. ... >>


Sárszentmihályi MEDOSZ Sport Egyesület
(sport)
8143 Sárszentmihály,
képviselő: Monostori József ... >>


Sárszentmihályi Nyugdíjasok Szervezete
(természetvédelem,kulturális)
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54.
képviselő: Gulyás Lajos elnök
A Sárszentmihály községben lakó nyugdíjas korosztály összefogása, kulturális, művelődési
igényeik és szórakozási lehetőségeik szervezése, biztosítása. Tevékeny közreműködés a
községben élő nyugdíjasok érdeklődését felkeltő helyi hagyományokkal és népszokásokkal
kapcsolatos ismeretek bővítésében, illetőleg a kegyeleti és természeti értékek megóvásában és
gyarapításában. ... >>


Sárszentmihályi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület
(közbiztonság,egyéb)
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54.
képviselő: Komjáti Ferenc elnök
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő
személyek összefogása, működésük szervezeti egységbe tömörítése, a lakosság
biztonságérzetének fokozása, együttműködés a rendőri szervekkel. ... >>Sárszentmihályi Természetbarát Kör
(természetvédelem,környezetvédelmi)
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. Polgármesteri Hiv.
képviselő: Ifj. Varga Ferenc elnök ... >>


1. oldal
Támogassa a NOE helyi szervezeteit!
Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41

 

Elérhetőségek

Sárszentmihály Község Önkormányzatának elérhetőségei:


Cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


Tel.: 06-22-245-004
          Mellékek


Fax: 06-22-245-004


Email: hivatal@sarszentmihaly.hu

Ügyfélfogadási rend

A hivatal ügyfélfogadási
rendje:

 Hétfő:  8-12 óráig
 Kedd:  nincs
 Szerda:  9-12 óráig,
 13-18 óráig
 Csütörtök:  13-16 óráig
 Péntek:  nincs

Linkek