Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

5-2024-0509-or-H-2024-04-10-11

6-2024-0524-or-H-2024-0525


12-2015-0716-or-E-H-2024-04-12-tol


4-2024-0411-or-mod-H-2024-04-12-13


3-2024-02-21-or-E-H-2024-02-22-tol


2-2024-0215-or-H-2024-02-20-tol

2-2024-0215-or-H-2024-02-20-tol

13-2014-1018-or-E-H-2024-02-01-tol

4-2023-0227-or-E-H-2023-12-22-tol

12-2015-0716-or-E-H-2023-12-23-tol

13-2023-1227-or-mod

8/2023.(VIII.30.) Hatályos: 2023.09.15-től 2023.09.16-ig.
az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2020.(II.14.) Hatályos: 2023.09.15-től.
az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

7/2023.(VIII.30.) Hatályos: 2023.08.31-től 2023.09.01-ig.
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2023.(II.27.) Hatályos: 2023.08.31-től.
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

6/2023.(VI.1.) Hatályos: 2023.06.02-től
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

12/2015. (VII.16) Hatályos: 2023.04.14-től
Sárszentmihály Község Helyi Építési Szabályzatáról

5-2023-0413-or-mod-H-2023-04-14-16

4-2023-0228-or-E-H-2023-02-28-

3-2023-0201-or-mod-H-2023.02.02-02.06

2-2023-0201-or-mod-H-2023.02.02-02.06

1-2023-0131-or-mod-H-2023.02.01-2023.02.06-ig

2/2022.(II.16.) Hatályos: 2022.11-26-tól
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

22/2022.(XI.25.) Hatályos: 2022-11-26-27-ig
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2022.(IX.23.) Hatályos: 2022.10.01-02-ig.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 17/2022.(VIII.24.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

18/2022.(VIII.24.) Hatályos: 2022-10-01-től
az étkezési térítési díjak megállapításáról

19/2022.(IX.22.) Hatályos: 2022.10.01-02-ig.
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 18/2022.(VIII.24.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

17/2022.(VIII.24.) H: 2022.10.01-től
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

16/2022.(VII.29.)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

14/2022.(VII.12.)(hatály: 2022.IX.1-)
a kerti hulladék égetéséről

15/2022.(VII.12.) (hatály: 2022.VIII.1.-)
a településkép védelmérő

12/2022.(VI.17.) Hatályos: 2022.08.01-
az étkezési térítési díjak megállapításáról

13/2022.(VI.17.) Hatályos: 2022.08.01-
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról

9/2022.(VI.17.) Hatályos: 2022.07.01-
a tanyagondnoki szolgáltatásról

10/2022.(VI.17.) Hatályos: 2022.06.18-
közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról

11/2022.(VI.17.) Hatályos: 2022.08.01-
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

8/2022.(V.2.) Hatályos: 2022. 05.03-tól
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

7/2021.(VII.28.) Hatályos: 2022.05.01-től
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

8/2021.(VII.28.) Hatályos: 2022.05.01-től
az étkezési térítési díjak megállapításáról

9/2021.(VII.28.) Hatályos: 2022.05.01-től
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról

5/2022.(III.23.) Hatályos: 2022.05.01-03.
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022.(III.23.) Hatályos: 2022.05.01-03.
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2022.(III.23.) Hatályos: 2022.05.01-03.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022.(III.10.) Hatályos: 2022.03.11-13.
a helyi közművelődésről szóló 12/2021.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021.(X.15.) Hatályos: 2022.03.11-től
a helyi közművelődésről

14/2021.(XII.13.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2019.(IX.20.) Hatályos: 2021.10.20-tól.
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

11/2021.(X.15.) Hatályos: 2021.10.20-tól 2021.10.23-ig.
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 15/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021.(X.15.) Hatályos: 2021.11.01-től.
a helyi közművelődésről

10/2021.(IX.13.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2000.(I.31.)
a közművelődésről

5/2021.(V.13.)
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021.(VI.2.)
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

3/2021.(II.22.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

23/2020. (XI.18.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

19/2020.(X.1.)
önkormányzati rendelet a köztemetőre vonatkozó szabályokról

15/2020.(VII.8.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

3/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról

2/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelet Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1/2020.(II.14.) 
önkormányzati rendelet az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

15/2019.(IX.20.)
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

11/2019.(V.29.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

6/2019.(II.18.)
önkormányzati rendelet Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérő

4/2019.(I.30.)
A közszolgálati tisztviselők napjáról

3/2019.(I.30.)
Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

6/2018.(VI.13.)
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról

5/2018.(V.30.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

1/2018.(II.19.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

11/2017.(VII.26.) 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

10/2017.(VI.8.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai, az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

9/2017.(VI.2.) 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

3/2017.(III.7.)
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

19/2016.(IX.14.) 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

18/2016.(IX.14.)
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

14/2016.(V.30.) 
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

5/2016.(II.24.) 
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

16/2015.(XI.2.) 
a magánszemély kommunális adójáról

9/2015.(V.27.)
önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

5/2015.(III.13.) 
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról

2/2015.(II.24.) 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015.(I.30.)
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

18/2014.(XII.9.) 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

15/2014.(X.29.)
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

13/2014.(X.18.)
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

6/2011.(III.25.) 
az étkezési térítési díjak megállapításáról

11/2008.(X.7.) 
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

30/2005.(XII.21.) 
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek