Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

Fekvése

A megyeszékhelytől, Székesfehérvártól légvonalban körülbelül 5–6 km-re található, a Sárvíz csatorna mentén. Tengerszint feletti magassága 112 m.

Története

A település történeti előzményei Pannonia bronzkori (i. e. 10. század) időszakáig vezethetők vissza, amelyek a római kor, majd a népvándorlás időszakában folytatódnak (malom-szigeti ásatásoknál feltárt épületmaradványok, stb.). Települési folytonosságot jelez a református templom körüli ásatások során feltárt középkori templommaradvány, a körülötte fekvő temetőterülettel. A település temploma már 1436-38-ból írásos említéssel regisztrálható.

A honfoglalás, államalapítás és a magyar középkor időszakában a Sárrét területe mind gazdasági, mind védelmi vonatkozásban stratégiai jelentőséggel bírt. A honfoglalás során a Sárrét területe az Árpád-ivadék vezértörzs szállásterületévé vált, s a központi vezéri terület védelmét mocsaras, vízállásos jellege következtében jól szolgáló települések jöttek létre itt (Jenő, Keszi, Ladány, Fevény, Úrhida, Ősi, Keér, Bögöd).

A települések gazdasági alapját a jó termőhelyi adottságokkal rendelkező földművelés és állattenyésztés képezte, lakosságuk fejedelmi szolgálatban levő harcos jobbágyréteget alkottak.

Sárszentmihály és térsége a történelem során – legújabb időszakunkig – mindvégig megtartotta ezen kettős térségi jellegzetességét, nevezetesen az agrárgazdasági karaktert, s e mellett a katonai/stratégiai jelentőségét.

Az első jellegzetessége alapján a térségben létrejövő nagy hűbéri-, majd a török kor elmúltával kialakuló főnemesi uradalmi birtokok, a közelmúltban pedig jövedelmező kollektív szövetkezeti és állami gazdaságok kialakulását tette lehetővé.

A második jellegzetessége: stratégiai jelentősége, amely a tatárjárás, török kori végvári harcok, Rákóczi-szabadságharc, s a második világháború frontharcai révén vált ismertté.

A falu eredeti neve: Kér, mivel 1002-től az ő nemzetségük birtokában volt. 1324-ben a székesfehérvári káptalan birtoka, majd 1436-ban a székesfehérvári prépost birtoka. Ebben az évben a település neve Zent-Mihal, melyet az 1438-ban végzett határjárás okmánya is igazol.

1438-ban Szent Mihály arkangyalnak szentelt templomot építenek, innentől kezdve egyre gyakrabban említik a falut Szentmihály néven. A törökdúlás idején a falu elpusztul, az 1550-es években a palotai vár birtokaihoz csatolják. 1650-től a Zichy család birtoka.

Mivel Szentmihály Fehérvár közelében található, a török hódoltság idejében korán az új szandzsák birtokába került, és a töröknek adót kellett fizetnie. Ezen időszakra esett a reformáció terjedése (1567) és az egyházzá való szerveződés is, az eklézsia a hagyomány szerint a török uralom idején is létezett. A reformátusok 40 Ft-ért vásárolták meg templomukat a törököktől. (A református gyülekezet tagjainak anyakönyvezése 1739-ben indult, a katolikusoknál 1818-cal kezdődően vannak anyakönyvek.)

1650-ben III. Ferdinánd gróf Zichy István és neje Baranyai Máriának és örökösének adományozta a települést, innentől fogva 1930-ig a Zichy nemzettség tulajdonában állt. Az itt született Zichy Jenő gazdálkodott a birtokon.

A XVIII. században Szentmihály környékén lévő Pentele, Úrhida és Kiskeszi települések a Farádi Vörös család tulajdonába tartoztak. Pentelét 1826-ban Sárvári és Felsővidéki gróf Széchenyi Lajos megvásárolta, 1945-ig gróf Széchenyi Viktor tulajdona volt.

1891-ben mint kisközség 1569 lakossal rendelkezett. 1898-ban a falu nevét Szentmihályról Sárszentmihályra változtatták. Feltételezések szerint a Sár előtag a Sárvíz-sárrét névből származik.

1930-tól 1945-ig báró Szterényi József tulajdonát képezte a Zichy birtok. Ezt követően felosztásra került a többi nagybirtokkal egyetemben.

Az első világháborúba 700 fő vonult be a községből, 71 fő halt hősi halált.

A második világháború áldozatai a községben: 28 fő polgári személy valamint 39 katona. Helyiek elbeszélése alapján 1944/45 telén az orosz katonák eltüzelték a református templom padjait az anyakönyvekkel együtt.

1948-ban került sor az iskolák államosítására. Az önkormányzati rendszert 1949-ben megszüntették, helyette tanácsi rendszer kezdte meg működését.

A Népfront biztosság 1950. október 11-én közgyűlésen javaslatott tett, hogy a falu nevét Mihály falvára változtassák, de erre nem került sor.

1990 októberéig Sárkeszivel közös tanácsi rendszerben működött a község, ekkor megszűnt a tanácsi rendszer és mind a kettő településen újból önkormányzati rendszer jött létre. A település térségének történeti hagyományainak áttekintése és értékelése számos jelzés-értékű útmutatással szolgálhat a településfejlődés és –fejlesztési célok és eszközök kialakítása során.

Forrás: Wikipédia

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek