Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

Értesítem Tisztelt Képviselő Asszonyt / Urat, valamint a Lakosságot, hogy  

  1. 2023. október 18-án szerdán, 16 órakor

nyílt képviselő-testületi ülést tartunk.

helyszín: Közösségi Ház, nagyterem

Napirend:

1

Sárszentmihály Községi Önkormányzat – törzskönyv módosítás (041231 – „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkciókód törlése az SZMSZ-ből)

2

Védőnői feladatellátás átadásával kapcsolatban költségfelosztási szerződés (tervezet)

3

Közétkeztetés-gyermekétkeztetés: diabétesz étrend az óvodában (91/2023.gyűjtő akta)

4

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda 2023/2024.nevelési év munkaterve

5

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda 2022/2023.nevelési év beszámoló

6

Gulyás Andrásné – Sárpentelei Köztemető – „útlezáró” kapu (akta: 1266/2023)

7

Kajári István kérelme – utca elnevezése (akta: 1296/2023)

8

Panasz: az utcák beazonosítása nem lehetséges; utcanév táblák kihelyezése a híd után (Sárszentmihály"Székesfehérvár) jobbra „sövényen túl”, vagy az utcák elején, végén

9

A híd előtt balra (Sárszentmihály"Székesfehérvár) kerékpárút: gaz, sár, veszélyes

10

XY panasza (ügyfél anonimitást kért): hrsz 1389, kiégett ház (szemét, kutya; utcanév tábla hiánya), akta: 1365/2023

11

Adomány-gyűjtés (Mandula utca: részben kiégett ház)

12

Fő út 241. (hrsz 666) gazos, elhanyagolt ingatlan (1226/2023.akta)

13

Siposné Szöllősi Enikő panasza: utcanév tábla hiánya (Berzsenyi utca), (785/2023.akta)

14

Kiss Norbert és Kissné Bognár Piroska panasza: Teleki utca állapota (a Petőfi utca felől történt vízelvezetés miatt)

15

Krauszné Kiss Julianna érdeklődés belterületbe vonásról (Május 1.utca hrsz 041/2)

16

BESZÁMOLÓ – a társulások működéséről

2011:CLXXXIX. 93. § A társulási megállapodás tartalmazza:  …

14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét;

17

TÁJÉKOZTATÓ – A települési önkormányzat tájékoztatója a környezet állapotáról

1995:LIII. 46. § (1) A települési önkormányzat … a környezet védelme érdekében  

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;

51. § (1) A környezet állapotára, igénybevételére és használatára vonatkozó adatok a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok szerint kezelendők.

(3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

18

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a szolgáltatási önköltség felülvizsgálata (gondozás, gyermekétkeztetés); intézményi térítési díj módosítása (indokolt esetben)

1997:XXXI. 147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

(5) …

(6) …

19

Az 1993. évi III. törvény alapján intézményi térítési díj felülvizsgálata

1993:III. 115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.    

20

A köztisztviselői illetményalapról szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

21

HÉSZ javítás: 4.melléklet (hatásvizsgálatról határozat)

22

HÉSZ – kerékpárút – Via Trita (hatásvizsgálatról határozat)

23

HÉSZ módosítást nem igénylő kérelmek

24

Belterületbe vonási kérelem: érintett földrészlet: Sárszentmihály zártkert, Kőris utca 4. hrsz 1145/1; kérelmező: Veres Szilvia

   

 

Óber Andrea s.k.

polgármester

Sárszentmihály, 2023. október 13.

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek