Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata: Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ)

Az SZMSZ néhány fontos rendelkezése

Az önkormányzat hivatalos megnevezése Sárszentmihály Községi Önkormányzat.

Az önkormányzat székhelye: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.

A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése: Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal.

 

A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei:

 1. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 2. a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 3. a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 4. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök
 5. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.

A képviselő-testületi ülés határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.

 

A képviselő-testület a napirendjeit előterjesztések alapján tárgyalja.

A képviselő-testületi ülés összehívása: A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze írásos meghívóval.

A képviselő-testületi ülés meghívóját, az írásos előterjesztésekkel együtt legalább 5 nappal az ülés napja előtt meg kell küldeni

 1. a képviselő-testületi tagoknak,
 2. az adott napirendi ponthoz meghívott személyeknek.

A meghívó tartalmazza:

 1. az ülés helyszínét, időpontját,
 2. a javasolt napirendi pontokat,
 3. a napirendi pontok előterjesztőit.

A polgármester a képviselő-testület üléseinek időpontjáról és napirendjéről a meghívó közzététele útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A közzététel helyben szokásos formája

 1. a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdető táblája,
 2. a település sarszentmihaly.hu honlapja.

A képviselő-testület ülése a tárgyalt napirendi pont alapján nyilvános vagy zárt.

A nyilvános képviselő-testületi ülésen bármely állampolgár részt vehet és a polgármester engedélye alapján legfeljebb 3 perc időtartamban felszólalhat.

A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.

A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

A polgármester illetményét és költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény állapítja meg.

A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője.

A képviselő-testület, tagjai sorából egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott keretek között állapítja meg.

A képviselő-testület Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó hivatalt tart fenn, melynek vezetője a jegyző.

A polgármesteri hivatal 6 fő köztisztviselőt foglalkoztat, mely személyek munkáltatója a jegyző.

A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az önkormányzat a következő társulások tagja:

 1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
 2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek